Avack info-järjestelmä pilvipalveluna

Avack Oy on lanseerannut uuden modernin Info-ohjelmiston kesällä 2017. Järjestelmä toimii pilvipalveluna. Sisällön tuottaminen ja ylläpito tapahtuvat selainliittymän kautta. Pilvipalvelu toimii internet-yhteyden kautta ja se edellyttää kohteeseen WLAN/LAN-yhteyden. Järjestelmään voidaan luoda käyttäjiä eri käyttöoikeuksilla haluttu määrä. Eri käyttäjille saadaan jaettua oikeuksia sisällöntuottoon näyttö/esitysruutu kohtaisesti. 

Sisällöntuotto

Sisältöä tuotetaan ja tallennetaan esityskansioihin, joiden sisältö voidaan linkittää vapaasti halutuille Avack Info-näytöille. Esitysruudulla voidaan esittää mm. .JPG-kuvia, nettisivuja, videoita, kalenterinäkymää, kellonaikaa-ja päivämäärää, RSS-feedejä, säätiedoitteita jne. Kaikkia näitä elementtejä saadaan näkyville samanaikaisesti yhdellä tai useammalla näytöllä. Ajastukset saadaan luotua monipuolisesti yhdelle tai useammalle näyttöryhmälle. Myös priorisoituja viestejä saadaan näytöille näkyviin nopeasti ja kohdennetusti.

Esitysruutujen hallinta

Esitysruutuja tallennetaan esitysruutukirjastoon, josta ne ovat kaikkien niiden nähtävissä/muokattavissa kenelle oikeudet kyseisiin esitysruutuihin jaetaan. Esitysruuduista voidaan luoda mallipohjia tulevia käyttötarpeita ajatellen. Mallipohjiin esitysruutujen elementit (esim. videon, kuvien, PDF-tiedostojen) sijainnit tallentuvat mallipohjiksi. Valmiisiin mallipohjiin mediaa lisäämällä saadaan visuaalisesti samalaista sisältöä, vaikka sisällöntuottajia olisi useita.

Mediaplayer 

Isommissa näytöissä tulee aina erillinen Android-mediaplayer mukana. Mediaplayeriin on valmiiksi asennettu kaikki järjestelmään vaadittavat ohjelmistot. Kytkemällä mediaplayer internettiin, se on valmis toistamaan Info-ohjelmaa. Pienemmät 10"- 32" näytöt toimitetaan sisäänrakennetulla Android-playerillä. Mikäli kohteessa on valmiina näyttöjä, joissa on vähintään yksi HDMI-liitäntä, niin voidaan niitä hyödyntää järjestelmässä. Näyttöihin hankitaan Avack Android-mediaplayer ja kytketään se HDMI:llä näyttöön kiinni. Internet-yhteyden saatuaan on paketti valmis toistamaan Info-sisältöä.

Avack Alert-henkilöturvalaajennus (optio)

Info-näyttö (mediatoistin) pystyy esittämään kaikki Avack Alert-henkilöturvahälytykset esitysnäytöillä. Hälytyslaajennus pakottaa hälytysnäkymän Info-esityksen päälle. Kun hälytys lopetetaan, jatkuu Info-esitys normaalisti näytöillä. Info-näyttö (mediatoistin) toimii myös hälytysten vastaanottajana sekä paikantimena langattomassa (langaton painike) henkilöturvajärjestelmässä. Kysy lisää henkilöturvalaajennuksesta myyjältä. 

Lisätietoja ja tarjousta voit kysyä alla olevista painikkeista: