Avack Alert – hälytysviestintä

Avack Alert -henkilöturva on nykyaikainen ratkaisu työturvallisuuden parantamiseksi. Hätätilanteessa IP-, 3G/4G- ja GSM-verkkojen välityksellä toimitettu hälytys on nopea ja tehokas. Hälytys tulee pakotetusti näkyviin työaseman näytölle käynnissä olevien ohjelmien päälle niitä sulkematta. Lisäksi se näkyy haluttaessa Avack Info -näytöillä sekä tulee puhelimitse ääni- ja tekstiviesteillä. Järjestelmän osaksi voidaan liittää langattomat hälytyspainikkeet ja erilaiset paikannusjärjestelmät, kuten Wlan-paikannus ja sensoriverkko.

Käyttäjinä ovat esimerkiksi terveydenhoito-, sosiaali- ja asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt sekä viranomaiset. Ratkaisu soveltuu erinomaisesti sekä yksittäiseen kohteeseen että ison valtakunnallisen organisaation keskitetyksi järjestelmäksi. Suurimmat toimitukset ovat monen kunnan alueella yli tuhannen käyttäjän ratkaisuja.

Avack Alert -ratkaisu perustuu hälytyspalvelimeen, jossa on etukäteen luotu säännöt, joiden pohjalta erilaisilla tavoin itse tai automaattisesti tehty hälytys välitetään halutulla tavalla haluttuihin vastaanotinlaitteisiin. Olennainen ominaisuus on kyky tehdä eritasoisia hälytyksiä. Järjestelmässä on myös hyvin monipuoliset liitynnät kolmannen osapuolen järjestelmiin mahdollistaen kokonaisintegroidun ratkaisun. Tämä selkeyttää käyttäjien työtä lisäten turvallisuutta.

Hälytysten teko

Hälytyksiä voidaan tehdä monella eri tavalla. Välineinä ovat mm. tietokoneen näppäimistö, hiiri, langalliset ja langattomat painikkeet ja erilaiset GSM-puhelinratkaisut. Näihin on mahdollista lisätä sisä- ja ulkotilapaikannusominaisuudet.

Automaattisesti hälytykset voivat aktivoitua ulkoisista kamera-, kulunvalvonta-, kiinteistö- ja paloilmoitinjärjestelmistä. Tällöin näiden omien hälytysviestien lisäksi informaatio on mahdollista jakaa Avack Alert -palvelimen monipuolisilla ratkaisuilla. Viestin sisältöä voidaan myös monipuolistaa pelkän tekstiviestin lisäksi.

Hälytysten käsittely

Palvelimessa hälytysten jako voidaan määritellä erittäin monipuolisesti ajan, hälytystyypin, hälyttäjän tai paikkatiedon pohjalta. Näin varmistetaan, että juuri oikeat henkilöt saavat tarvittavan tiedon. Palvelin voi avata pelkän hälytyskoodin käyttäjälle selväkieliseen muotoon, jolloin käyttäjien toiminta on nopeaa ja oikeaa.

Hälytysten esittäminen

Hälytykset voidaan esittää hyvin monilla eri tavoilla, puhuttuna, tekstiviestinä ja tekstinä sekä kuvina näytöissä. Yksi merkittävä etu on mahdollisuus muuntaa teksti suoraan puheeksi, jolloin ei tarvita erillisiä nauhoitteita.

Päätelaitteina käytetään mm. työasemia, käytävä- ja seinänäyttöjä, kaiuttimia, mobiililaitteita ja valomajakoita. Erikseen on huomioitava mahdollisuus esittää hälytysviestit asiakkaan jo hankkimissa informaationäytöissä, kuulutusjärjestelmässä ja valvomon esityspinnassa.

Lisälaajennuksia

Avack Oy:llä on selainpohjainen SMS-tekstiviestiratkaisu, jonka avulla välitetään halutuille ryhmille ja henkilöille kätevästi erilaisia viestejä. Järjestelmään voidaan luoda valmiita sääntöjä, jolloin on mahdollista tavoittaa eri viesteillä valittu joukko henkilöitä. Ratkaisu soveltuu erinomaisesti, viranomaisille, sairaanhoitopiireille ja yrityksille.

Avack Ovenavaus -järjestelmän avulla saat ovikellon soiton suoraan työpöydällesi kamerakuvan kera. Automaattisesti työpöydälle aukeavasta ikkunasta voit avata oven hiirellä. Järjestelmä tukee useampia ovia ja tallentaa kuvina niiden tapahtumat.

Klikkaa alla olevista painikkeista kysyäksesi lisätietoja eri hälytysvaihtoehdoista: