AVACK OY:N PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 25.5.2018 ALKAEN

Avackin tehtävät ja vastuu

Maksut

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

Alihankinta

Referenssikäyttö

Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

Erimielisyydet

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LIITE AVACK OY:N PALVELUIDEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN 25.5.2018 ALKAEN
LUOTTAMUKSELLINEN
Tausta

Palveluntarjoajan velvollisuudet henkilötietojen käsittelijänä

Asiakkaan velvollisuudet henkilörekisterin pitäjänä

Käsittelyn turvallisuus

Tietoturvapoikkeamat

Viranomaispyynnöt ja rekisteröityjen pyynnöt

Alihankinta

Palvelinkeskusten sijainti

Tulkintajärjestys ja sovellettava laki