Toimialakohtaiset tarinamme

AV-järjestelmät

Valvomot:

Olemme toteuttaneet niin yksityisen teollisuus-, yritysmaailman-, turvallisuusalan-, sekä teleliikennevalvomojärjestelmiä, että viranomaisvalvomoita. Valvomoissa isoilla kuvapinnoilla voivat operaattorit esittää omista valvomopöydistään käsin useiden eri lähteiden kuvaa ja ääntä haluamallaan tavalla. Kuva- ja äänilähteinä voidaan käyttää tietokonenäyttöjen lisäksi vaikkapa radio- ja teleliikennetietoa ja telemetriaa sekä valvontakamerakuvaa.

Auditoriot:

Olemme toteuttaneet niin pieniä yritysauditorioita kuin suuria oppilaitosten luentoauditorioita. Varustamme myös monitoimitilat, kuten liikuntasali/juhlasali tilat helppokäyttöisillä ja muunneltavilla esitysjärjestelmillä. Tilojen helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus automaattitoimintoja käyttämällä varmistavat helppokäyttöiset ohjauskäyttöliittymät. Kuvan ja äänen esittäminen voidaan kuitenkin mahdollistaa lähes mistä lähteestä tahansa yksinkertaista käyttöä unohtamatta.

Neuvotteluhuoneet:

Neuvottelutiloissa panostamme tilojen helppokäyttöisyyteen ja automatisointiin vapauttaen neuvotteluissa aikaa itse neuvotteluihin, eikä käyttöliittymien opetteluun.  Neuvottelutilojen toteutukset voivat olla hyvin yksilöllisesti räätälöityjä, sillä organisaation tilojen käyttötapa vaikuttaa oleellisesti tekniikan valintaan. Neuvottelutilat kertovat myös usein selvän viestin itse yrityksestä, joten panostamme langattomuuteen ja kaapelittomaan neuvottelupöytään. Onko kyse yhden yrityksen omasta neuvottelutilasta vai yleisesti käytössä olevasta luokkatilasta vai peräti vuokratilasta. Käyttötarkoituksen mukaan räätälöity neuvottelutila on käyttötarkoitustaan vastaava kokonaisuus, jossa tilan helppokäyttöisyys ja jatkuva käyttövalmius ovat avainasemassa.

Event–tilat:

Opetuksen ja harjoittelun apuna käytetään nykyisin hyvin paljon videoituja harjoituksia. Avack Event- järjestelmillä nämä tallennukset ovat automatisoituja ja helppokäyttöisiä. On kyse sitten urheilusuoritustallennuksesta hallimittakaavassa tai pianonsoiton huippuopetuksesta soittohuoneessa.

Kameravalvonta:

Perinteisten kameravalvontajärjestelmien toimittajat eivät yleensä integroi valvontajärjestelmiään muihin järjestelmiin. Kuitenkin kameravalvonnan kuvaa voidaan helposti hyödyntää niin informaatiojärjestelmissä kuin valvomo ja av-järjestelmissä. Toimittamamme valvontajärjestelmät ovat suoraan yhteensopivia erilaisten esittämisjärjestelmiemme kanssa ja integroitavissa perustehtävänsä lisäksi monipuolisesti useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Muut esiintymistilat:

Esittämisen erilaisia tarpeita on yhtä paljon kuin on ideoita. Toteutamme erilaisten ideoiden pohjalta juuri sinun visiosi siitä, millaista esittämistä ikinä oletkin haaveillut. 

Info-viestintä

Oppilaitokset/koulut:

Olemme toteuttaneet mm. Länsirannikon koulutuskuntayhtymän WinNova:n useamman toimipisteen ja n. 30 näytöstä koostuvan pilvipohjaisen Info-viestintä järjestelmän. Sisällöntuotanto on helppoa ja yksinkertaista selaimen kautta. Yksi tiimi ylläpitää koko oppilaitoksen viestintää yhdestä osoitteesta.

Pelastuslaitokset:

Avack Info on käytössä useammassa pelastuslaitoksessa ympäri suomen. Näytöillä jaetaan sisäisiä viestejä ja tärkeitä uutisia, sekä esitetään karttapalvelun avulla hälytysreittejä tulevista keikoista.

Sairaalat:

Sairaanhoitopiireissä on laajalti käytössä Avack Info-näyttöjä. Olemme toteuttaneet ratkaisuja erilaisiin verkkoympäristöihin yhteistyössä IT-ylläpitotoimittajien kanssa. Henkilöturvajärjestelmien integraatioilla saadaan hälytystiedot ja toimintaohjeet tuotua näytöille.

Teollisuus:

Teollisuudessa Avack Infoa käytetään sisäiseen tiedottamiseen sekä erilaisten kiinteistöjärjestelmien hälytysten esittämiseen. Esimerkiksi paloilmoitinkeskuksesta tulevista hälytyksistä saadaan näytöille tuotua tietoa palosta. Myös kameravalvonnasta saadaan kuvamateriaalia automaattisesti Info-näytöille.

Ovenpieli/kalenterinäytöt:

Toteutamme kalenterirajapintojen kautta helpot ja yksinkertaiset tilanvaraus/ovinpielinäytöt erilaisiin kohteisiin. Isoimmat toteutukset ovat sairaaloihin, joissa näyttöjä on useita satoja. Myös neuvottelutilojen ajanvarausohjelmat ovat hyvin laajalti käytössä erilaisissa virastoissa, oppilaitoksissa ja toimistorakennuksissa.

Alert-henkilötuvajärjestelmät

Sosiaali- ja terveydenhuolto:

Langaton henkilöturva järjestelmämme on käytössä useammassa Sote:n kohteessa suomessa. Bluetooth teknologiaan perustuvassa järjestelmässä hälytyksen voi tehdä langattomasta painikkeesta tai mobiililaitteesta ja se lähetetään haluttuun päätelaitteeseen (PC, mobiililaite tai hälytysnäyttö). Isoimmat langattomat järjestelmät käsittävät noin 80 kpl Bluetooth-tukiasemia ja noin 200 erillistä käyttäjää. Järjestelmässä saadaan halutessaan huonekohtainen paikannus hälyttäjästä.

Sairaanhoitopiirit ja yliopistolliset sairaalat:

Työasemalta tehtävät hälytykset ovat laajalti käytössä isoimmissa sairaaloissa suomessa. Käyttäjiä/lisenssejä on tuhansia aktiivisessa käytössä päivittäin. Hälytyksiä voidaan tehdä monen eri tasoisia erilaisilla näppäinyhdistelmillä tai ulkoisista USB-painikkeista. Eri hälytyksiin saadaan halutut vastaanottajat määriteltyä.

Teollisuus:

Teollisuuslaitoksissa on työasemalisenssejä käytössä monissa eri käyttötarkoituksissa. Monessa teollisuuden laitoksessa on integroitu joku taloautomaatio-järjestelmä Avack Alertiin. Muun muassa paloilmoittimelta saadaan tieto hälytyksistä ja palopaikasta tuotua työasemille. Myös kameravalvonnan kuva saadaan näkyville Alert-järjestelmästä.

Oppilaitokset/koulut:

Henkilöturvajärjestelmiä on useissa oppilaitoksissa käytössä. Oppilaitoksissa on usein ns. hybrid-järjestelmiä, joissa on mukana työasemia, mobiililaitteita, taloautomaatio-järjestelmiä ja Info-näyttöjä. Hälytyksiä voidaan tehdä työasemilta tai mobiililaitteista eri tasoisia ja niitä vastaanotetaan työasemiin, mobiililaitteisiin ja Info-näytöille. Sisä- ja ulkotilaloissa saadaan tarkka paikannus hälyttäjästä.

Virastot:

Työasema Alert on käytössä useissa virastoissa. Järjestelmään saa erilaisia hälytys/informaatio viestejä. Järjestelmästä on helppo ja nopea jakaa tiedotteita, lisäapupyyntöjä, muistutuksia ja hälytyksiä valitulle ryhmälle.

Audio-kuullutusjärjestelmä

Oppilaitokset/koulut:

IP-verkossa toimiva kuulutusjärjestelmä on useassa koulussa ollut kustannustehokas järjestelmä korvattaessa vanhaa analogista laitteistoa. Erillistä kaapelointia ei tarvita vaan IP-kaiuttimet asennetaan olemassa oleviin IP-verkkorasioihin. Sähkönsyöttö tulee myös IP-rasiasta.  Uusissa kohteissa kustannukset jäävät pienemmiksi, koska erillistä (kallista) kaapelointityötä ei laitteille tarvitse tehdä. Kuulutuksia pääsee tekemään halutuista tietokoneista, sisäpuhelimista tai erillisiltä kuulutuskojeilta.

Virastot:

Virastoissa järjestelmästä on tullut positiivista palautetta sen monikäyttöisyydestä. Jokaiseen IP-kaiuttimeen ja IP-vahvistimeen voidaan kuuluttaa erikseen ja näin ollen kuulutuksilla ei tarvitse häiritä koko kiinteistöä. Viesti voidaan kuuluttaa huonekohtaisesti tai valittuun alueeseen yksilöllisesti. Myös automaattikuulutukset on helppo määrittää järjestelmään.

Teollisuus:

Teollisuudessa järjestelmää käytetään hätäkuulutusjärjestelmänä. Erilliseltä palomatriisilta saadaan tieto automaattisesti esim. tulipalosta. Matriisi syöttää tallennetun äänitiedoston järjestelmään automaattisesti ja järjestelmä kuuluttaa tiedoston kaiuttimista. Matriisiin on myös mahdollista kytkeä mekaanisia painikkeita, jotka laukaisevat tietyn kuulutuksen painettaessa kytkin pohjaan.

Palvelutalot:

Palvelutaloissa on useasti käytössä taustamusiikki ja sen päälle tulevia automaattisia kuulutuksia/ohjeistuksia.  Järjestelmään on helppo ajastaa erilaisia äänitiedostoja, joita soitetaan järjestelmästä haluttuina aikoina automaattisesti. Järjestelmä on myös etäyhteydellä valvottavissa ja huolto/ongelmatilanteet saadaan nopeasti korjattua.